lördag 31 oktober 2015

2015-10-31 #355 

Distance 
Acrylic on canvas, 15x15 cm

fredag 30 oktober 2015

2015-10-30 #354 

Plateaus 
Acrylic on board, 20x20 cm

torsdag 29 oktober 2015

2015-10-29 #353 

Restart 
Acrylic on canvas, 20x20 cm

onsdag 28 oktober 2015

2015-10-28 #352 

Earth heat 
Acrylic on board, 20x20 cm

tisdag 27 oktober 2015

2015-10-27 #351 

Glamping 
Acrylic on canvas, 15x15 cm

måndag 26 oktober 2015

2015-10-26 #350 

Naturally 
Acrylic on board, 15x15 cm

söndag 25 oktober 2015

2015-10-25 #349 

Strategy 
Acrylic on canvas, 20x20 cm

lördag 24 oktober 2015

2015-10-24 #348 

Familiar 
Acrylic on board, 15x15 cm

fredag 23 oktober 2015

torsdag 22 oktober 2015

2015-10-22 #346 

Fallout 
Acrylic on board, 15x15 cm

onsdag 21 oktober 2015

2015-10-21 #345 

Watch out 
Acrylic on board, 20x20 cm 

tisdag 20 oktober 2015

2015-10-20 #344 

Al fresco
Acrylic on board, 15x15 cm 

måndag 19 oktober 2015

2015-10-19 #343 

Close-by 
Acrylic on board, 20x20 cm 

söndag 18 oktober 2015

2015-10-18 #342 

Knight 
Acrylic on board, 15x15 cm

lördag 17 oktober 2015

2015-10-17 #341 

Vicissitude
Acrylic on board, 15x15 cm

fredag 16 oktober 2015

2015-10-16 #340 

Visitors 
Acrylic on canvas, 20x20 cm

torsdag 15 oktober 2015

2015-10-15 #339 

Dating site 
Acrylic on board, 20x20 cm

onsdag 14 oktober 2015

tisdag 13 oktober 2015

2015-10-13 #337 

Layer 
Acrylic on board, 20x20 cm 

måndag 12 oktober 2015

2015-10-12 #336 

Nocturnal 
Acrylic on board, 15x15 cm 

söndag 11 oktober 2015

2015-10-11 335 

Divertissement 
Acrylic on board, 20x20 cm 

lördag 10 oktober 2015

2015-10-10 #334 

Enclave  
Acrylic on board, 20x20 cm fredag 9 oktober 2015

2015-10-09 #333 

Extraterrestrial 
Acrylic on canvas, 15x15 cm

torsdag 8 oktober 2015

2015-10-08 #332 

No vacancy 
Acrylic on canvas, 20x20 cm 

onsdag 7 oktober 2015

2015-10-07 #331 

Perception 
Acrylic on board, 15x15 cm 

tisdag 6 oktober 2015

2015-10-06 #330 

Buoyancy  
Acrylic on board, 15x15 cm

måndag 5 oktober 2015

2015-10-05 #329 

Rising 
Acrylic on canvas, 20x20 cm 

söndag 4 oktober 2015

2015-10-04 #328 

Splash 
Acrylic on board, 20x20 cm

lördag 3 oktober 2015

2015-10-03 #327 

Accomplishment  
Acrylic on board, 20x20 cm

fredag 2 oktober 2015

torsdag 1 oktober 2015

2015-10-01 #325 

Crème Brûlée 
Acrylic on board, 15x15 cm